Våre partier

Barneidrett

Barneidrett er et parti som legger vekt på allsidig og variert trening. Her vil barna få kjennskap til ulike idretter og ulike grener innen turn. De vil lære ulike leker, sangleker, samarbeid og samspill med barn på samme alder, samt innføring i enkle regelleker.

Det er hovedvekt på grunnleggende motoriske ferdigheter og aktivitetene kan være ulike hinderløyper, stasjoner osv. Disse små sjarmtrollene er også med på to oppvisninger i året- juleoppvisning og våroppvisning.

TeamGym_Mantumbling_flipmanNewSketch0021
Teamgym

Dette er trening for den spretne og aktive. De bruker airtrack, trampett, frittstående gulv og tumbling i sine aktiviteter. Lære grunnleggende turn, samt elementer knyttet til grenen troppsgymnastikk.

Rytmisk Gymnastikk

Dette er trening med ulike redskaper som hoppetau, ball, vimpel, køller og rockering. Her lærer de ulike grunnleggende ferdigheter innen rytmisk gymnastikk, som f.eks hopp, sprang, balanser og bevegelighetstrening.

Treningstider

Sagabakken og Begby skole:

 

Treningstider

Gressvik Ungdomsskole:

 

Treningstider

Cicignon skole: