Våre partier

Barneidrett

Barneidrett er et parti som legger vekt på allsidig og variert trening. Her vil barna få kjennskap til ulike idretter og ulike grener innen turn. De vil lære ulike leker, sangleker, samarbeid og samspill med barn på samme alder, samt innføring i enkle regelleker.

Det er hovedvekt på grunnleggende motoriske ferdigheter og aktivitetene kan være ulike hinderløyper, stasjoner osv. Disse små sjarmtrollene er også med på to oppvisninger i året- juleoppvisning og våroppvisning.

Barneidrett ligger under "Gymnastikk og Breddeaktivitet" på vår innmeldingsside

I tabellen nedenfor ser du priser og treningstider for de forskjellige partiene.

TeamGym_Mantumbling_flipmanNewSketch0021
Akrobatikk og Teamgym

Dette er trening for den spretne og aktive. De bruker airtrack, trampett, frittstående gulv og tumbling i sine aktiviteter. Lære grunnleggende turn, samt elementer knyttet til grenen troppsgymnastikk.

Akrobatikk og Teamgym ligger under "Turn" på vår innmeldingsside. I tabellen nedenfor ser du priser og treningstider for de forskjellige partiene.

Rytmisk Gymnastikk

Rytmisk Gymnastikk (RG) er trening med ulike redskaper som hoppetau, ball, vimpel, køller og rockering. Her lærer de ulike grunnleggende ferdigheter innen rytmisk gymnastikk, som f.eks hopp, sprang, balanser og bevegelighetstrening.

RG ligger under Rytmisk Gymnastikk på vår innmeldingsside. I tabellen nedenfor ser du priser og treningstider for de forskjellige partiene.

Treningssted
Parti
Tid
Pris pr halvår
Sagabakken

Barneidrett 

3-5 år

Mandag 17.00 - 18.00

Medlemsavgift kr.300,-

Treningsavgift kr. 950,-

Sagabakken

RG Konkurranse Indviduelt 

Junior/senior 

fra det året man fyller 12 år

Tirsdag 18.30 - 21.00 

Torsdag 18.30 - 21.00 

Fredag 16.00 - 19.00

Medlemsavgift kr. 300,- 

Treningsavgift kr. 2000,-

Sagabakken

RG gruppe 2 

8-10 år

Tirsdag 17.00 - 19.00 

Torsdag 17.00 - 19.00 

*Fredag 17.00 - 18.30 (valgfri)

Medlemsavgift kr.300,- 

Treningsavgift kr.1650,-

Sagabakken

RG gruppe 3 

6-8 år

Tirsdag 17.00 - 18.30 

Onsdag 17.00 - 18.30

Medlemsavgift kr.300,- 

Treningsavgift kr.1650,-

Sagabakken

Akrobatikk og Teamgym 

9-12 år/13+

Tirsdag 18.30 - 20.00 

Onsdag 18.00 - 20.00

Medlemsavgift: Kr. 300,- 

Treningsavgift: Kr. 1450,-

Sagabakken

Akrobatikk og Teamgym 

minirekrutter 6-8 år

Tirsdag 17.00 - 18.30 

Onsdag 17.00 - 18.00

Medlemsavgift: Kr. 300,- 

Treningsavgift: Kr. 1450,-

Gressvik Ungd.skole

Rytmisk Gymnastikk 

6-8 år

Tirsdag 17.00 - 18.00

Medlemsavgift kr.300,- 

Treningsavgift kr. 1450,-

Gressvik Ungd.skole

Rytmisk Gymnastikk 

9-12 år

Tirsdag 17.00 - 18.00

Medlemsavgift kr.300,- 

Treningsavgift kr. 1450,-

 
Treningstider våren 2022 (nye tider for høsten kommer snart).